De onderneming HKRT Uitzenden en Detacheren B.V. is opgericht op 8 januari 2009.

De basis van het ondernemingsplan is ontstaan uit de regelmatige samenwerking tussen diverse mensen welke elk op hun eigen wijze in veel voorkomende branches waar uitzendwerk voorkomt in aanraking kwam met het specifieke vak uitzenden en detacheren. In de loop van de jaren 2009 en 2010 werd het ondernemingsplan vooruitlopend op snelle ontwikkelingen in de uitzendbranche meer en meer uitgewerkt en toegespitst op de specifieke kennis aanwezig in de onderneming om HKRT Uitzenden en Detacheren in de markt te zetten. De samenwerking om op het juiste moment in te stappen in de marktontwikkelingen dwong de directie het besluit te nemen de onderneming tijdelijk in de wacht te zetten, waar met name de druk op de verkoopprijs van het uitzend- en detacheringswerk bepalend zijn geweest.

Echter nu de economische ontwikkeling in Nederland verbeterde in 2016 en 2017 is de tijd gekomen om nieuwe samenwerkingsverbanden te zoeken met clientele welke voldoende ruimte biedt om het door ons gewenste kwaliteitsniveau van ons werk te kunnen aanbieden. Gedurende de jaren 2010 tot en met 2016 is in andere uitzendondernemingen samengewerkt om de specifieke kennis en de ontwikkelingen in de branche voldoende te kunnen blijven volgen om vervolgens op het juiste moment de eigen onderneming in de markt te kunnen zetten.

HKRTBV is actief bezig met de werving en selectie van werknemers voor projectwerk in het buitenland, voornamelijk in West-Europa.HKRTBV is gespecialiseerd in deze vorm van uitzend- en detacheringswerk alwaar alle kennis rond het werken in het buitenland actief operationeel wordt ingezet om onze teams zo effectief mogelijk te begeleiden in de uitvoering van de opdrachten van de clientele.

Samenwerking met de collega ondernemingen blijft overigens in stand, het biedt kansen om uit een grotere vijver het juiste gespecialiseerde personeel te kunnen vissen voor de clientele !